BormBusiness: Productie terugkoppelingen

Machinedashboards – “Hallo machine, wat gebeurt er bij jou?”

Een geweldig gevoel van overzicht, op ieder moment weten wat er al is geproduceerd en wat er momenteel wordt verwerkt. Direct zien aan welke order de machine werkt – nieuwe vormen van productietransparantie in het dagelijkse ordervolume.

Webdashboard met kengetallen als voorbeeld van een Striebig-zaag

In gezamenlijke ontwikkeling met STRIEBIG AG heeft BORM-INFORMATIK AG de gegevensoverdracht aangepast en verder doorontwikkeld.

Onderdelen volgen in BormBusiness met verschillende statussen van de bouwdelen

Op deze manier meldt de machine automatisch de gezaagde onderdelen terug aan het ERP-systeem.